Julekurve 2017

Julekurve 2017

fredag, 01 september 2017

Et antal julekurve med dagligvarer og gavekort til slagterforretning uddeles til værdigt trængende i Elling-Strandby og Jerup Sogne af menighedsplejen. Skriftlig ansøgning sendes til sognepræst Kirsten Hansen, Vandværksvej 39, 9970 Strandby.
Sidste frist for ansøgning er 8. december 2017. 
Støt genbrugsbutikken ”Den grønne Elling”, så støtter du også Menighedsplejens økonomi. 

Menighedsplejen
Menighedsplejen i Elling–Strandby og Jerup sogne yder, efter ansøgning, støtte til økonomisk betrængte i vore sogne. Der kan også søges om hjælp til skoleophold. Foreninger/klubber i sognene, der driver kristeligt, so- cialt, diakonalt arbejde til gavn for sognets beboere, kan også søge om til- skud. Der er ansøgningsfrist to gange om året, 1. april og 1. oktober. Stiles til sognepræst Kirsten Hansen.