Kirketjener søges...

Kirketjener søges...

fredag, 12 oktober 2018 Stillingen som kirketjener i Elling/Strandby sogn, med primært arbejdssted ved Strandby Kirke og Kirkecenter, er ledig og ønskes besat 1. januar 2019 eller efter aftale.

Elling/Strandby menighedsråd søger en kirketjener, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i et sogn med et rigt kirkeliv, som bl.a. afspejler sig i de mange arrangementer der afholdes i kirker, kirkecenter og sognegård.


Vi søger en medarbejder, der 
  • Har ordenssans, er struktureret, kan arbejde selvstændigt og har erfaring med rengøring.
  • Har teknisk snilde til betjening af varmestyring, klokkeringning, IT mv.
  • Vil hjælpe til ved kirkelige handlinger såsom Gudstjenester, begravelser og bryllupper.
  • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere samt de mange frivillige der hjælper til.
  • er kirkeligt interesseret og indstillet på også at arbejde om aftenen og i weekender

Vi tilbyder
  • en stilling på 28 timer pr. uge og med mulighed for fleksibilitet i arbejdstidspunkter.
  • en arbejdsplads, hvor det myldrer af frivilligt folkeligt og kirkeligt liv i sognet.
  • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognets to præster og menighedsrådet.

Ansættelse af en kirketjener er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). 
Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg, der årligt udgør 25.137,55 kr. (nutidskroner).
Årsløn og rådighedstillæg kvoteres efter arbejdstidsbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
Formand Henrik Aaen, 29 66 29 97 eller kontaktperson Jens Maajen, 61 71 15 65.

Ansøgningsfristen er den 4. november – Ansøgning samt evt. referencer, sendes til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 45.