Menighedsmøde i Elling-Strandby Sogn

Menighedsmøde i Elling-Strandby Sogn

mandag, 29 maj 2017

Søndag den 7/5-2017, i forlængelse af kirkefrokosten i Kirkecentret, vil menighedsrådet i Elling/Strandby invitere til det årlige menighedsmøde hvor vi orienterer om regnskab, arbejdet i det forløbne år og hvad der kommer til at have fokus i den kommende tid.

Som det ses af nedenstående agenda vil vi også invitere menigheden i sognet til at være med til en evaluering af gudstjenesterne i sognet. Præster og menighedsråd har givet plads til nytænkning på mange områder og vi har nu nogle års erfaring at tage med i den videre drøftelse i menighedsrådet. Hertil vil vi gerne bede menigheden komme med meningstilkendegivelser vi kan tage med i drøftelserne.

Endvidere vil vi bede alle om fortsat at tænke med når vi taler om liv og vækst i sognet.

I menighedsrådet ønsker vi i den kommende tid at komme til at drøfte emner som “mission” og “diakoni” og vi vil sætte pris på hvis menigheden også her vil tænke med og gerne komme med konkrete forslag vi kan tage med i det videre arbejde med dette.

Vel mødt.

Agendaen er:

  1. Velkomst
  2. Regnskab 2016 / Budget 2017
  3. Bygninger/Kirkegård
  4. Personale
  5. Nyt fra menighedsrådet
  6. Evaluering gudstjenester
  7. Liv og vækst i sognet (forslag fra forsamlingen?)
  8. Afslutning