Opfølgning på sognets visionsaftener

Opfølgning på sognets visionsaftener

søndag, 03 december 2017

På menighedsrådets møde den 14. november fik vi blandt andet evalueret årets visionsaftener i de to byer. Vi vil gerne takke jer der mødte op og aktivt deltog i aftenens program og på den måde også var med til, at vi i menighedsrådet har noget at arbejde med i de kommende år :-)Vi har i første omgang vedtaget at arbejde videre med følgende punkter:

 • Skiltning af arrangementer udenfor bygningerne - herunder:
 • Infotavler - evt. elektroniske
 • Bekendtgøre gudstjenestetidspunkt via flag (som ved messy church)
 • Overordnet plan for udenomsarealer:
 • Kirkegårdskulturen stor foran en forandring. Måske flere bænke, sansehave el. lign. Kirkegårdsarkitekt skal ind over.
 • Kirkecenteret har nu 6 år på bagen. Der er erfaringer der nu kan danne grundlag for hvordan vi kunne tænke os grønne arealer, p-plads, lys på kirken, evt. legeplads mv. Frivilligudvalget starter denne proces.
 • Diakoni i sognet:
 • Menighedsrådet har etableret et diakoniudvalg der påbegynder deres arbejde efter nytår.
 • Tage imod og opsøge samarbejdsrelationer internt og eksternt:
 • Vores egne kor skal gerne bruges noget mere ved gudstjenesterne i begge byer
 • Kirken har mulighed for at være synlig ved “Sjov på havnen” i juli måned.