Menighedsrådsvalg 2016

Regler ved kampvalg findes her

Generelt for menighedsråd læs her 

Referat fra orienterings- og opstillingmøde Elling Sognegård, læs her