Lempelser i folkekirken

Fra onsdag d. 21. april forventer vi, at der kommer nye lempelser for folkekirken. Det er glædeligt.

Vi forventer:
- at der må samles flere i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger
- at vi må synge sammen igen i kirken!
- at der ikke længere er tidsbegrænsning på gudstjenester og kirkelige handlinger
- at vi må drikke kirkekaffe sammen udendørs (afhængigt af vejret)

For øvrige kirkelige aktiviteter skal man fortsat følge med på hjemmesiden eller kirkens Facebook-side.