Sogneaftener

Der indbydes til fælles sogneaftener i Elling/Strandby og Jerup sogne.

Vi har 6 foredragsaftener om året, primært i Elling sognegård.

Vi begynder hver gang kl. 19.30 og efter et par sange fra højskolesangbogen har vi aftenens foredrag. Det vil være foredrag med aktuelle, kirkelige og kulturelle emner, hvor der også er tid til samtale og fælles drøftelse efter kaffen.

Nogle af de fælles sogneaftener arrangeres i samarbejde med

Kirkeligt Samfund og Indre Mission i Elling og Strandby.