Cafeens åbningstider

Fredag: kl. 9.30-11.30

Søndag: Kirkekaffe serveres efter gudstjenesten

Har du lyst til at give en hånd med i caféen af og til, så kontakt Karsten Hansen på 26 89 29 00