Broderkredsen i Strandby

Vi mødes tirsdag kl. 19.30.

Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.

Mattæus 26.41

Ønsker du at vide mere om Broderkredsen, så kontakt Arne Thomsen på tlf. 98 48 17 86.

Om broderkredsen på havet

Den danske Broderkreds på Havet, i daglig tale kaldet Broderkredsen, blev stiftet i 1899 af en gruppe troende skibsførere og blev senere åbnet for menige søfolk, fiskere og alle med særlig interesse for evangeliets udbredelse blandt havets folk.

Broderkredsen er stadig en aktiv forening med ca. 450 medlemmer på Færøerne og i Danmark. Som det fremgår af vore vedtægter §2 er medlemmerne forpligtet til at virke på den lutherske folkekirkes grundlag, til Guds riges vækst inden for sømands- og fiskerstanden Desuden forventes det af medlemmerne, at de både ombord og i deres hjemby såvel som i fremmede havnebyer er villige til at virke for Broderkredsen og Sømandsmissionens sag i tilknytning til eventuel allerede igangværende projekter.

Broderkredsens medlemmer er også støttekreds for Svendborg Søfartsskole.

Foreningen er organiseret med lokalforeninger, som holder møder for at styrkes i troen på Jesus som Herre og frelser og for at opmuntre hinanden til at være med i missionsarbejdet på vore havne, bede for gerningen på Søfartsskolen og være med til at indsamle midler til den del af Søfartsskolens drift, der ikke gives statstilskud til.

Broderkredsen afholder hvert år et årsmøde, hvor der plejer at være stor tilslutning til, og hvor vi har et godt åndeligt fællesskab. Ligeledes afholdes der sommerstævne på Søfartsskolen i Svendborg den første weekend i juni.

I 1997 fik vi nye love, som åbner op for medlemskab i Broderkredsen på Havet. Hermed kan alle troende, der ønsker at tilslutte sig foreningens tidligere beskrevet formål §2, blive optaget. Begæring om optagelse sendes til formanden via en lokalfomand, hvor en sådan forefindes eller direkte til formanden på ovenstående adresse. Han vil med glæde give yderligere oplysninger om Broderkredsen. Kontingentet er kr. 325,- om året.

Broderkredsen udgiver sammen med Sømandsmissionen bladet »Redningsbåden & Duen«, der udkommer 11 gange om året og informerer om Broderkredsens gerning og nyt fra Søfartsskolen i Svendborg. Prisen for »Redningsbåden & Duen« er kr. 188,- om året. Flere Sømandskredse har stor glæde af at bruge stof fra »Redningsbåden & Duen« til oplæsning i Sømandskredsen. Så måske var det en idé at tegne et abonnement.

www.facebook.com/broderkredsen

www.broderkredsen.dk