Grundtvigsk Forum

- en grundtvigsk forening i Elling/Strandby og Jerup sogne, der arbejder indenfor Den danske Folkekirke med folkelige arrangementer i form af foredrag, sangaftner, udflugter m.m.  

Vi er en kreds af mennesker, som har det til fælles, at vi på den ene eller den anden måde finder os selv stående i den grundtvigske bevægelse eller føler os inspirerede af Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker.

Grundtvigsk Forum ønsker at være et forum for alsidig oplysning og åben debat. vi ønsker med andre ord en forening, hvor indenfor der kan føres en folkelig samtale og en fri meningsudveksling om væsentlige kirkelige, menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål.

Grundtvigsk Forum henvender sig til enhver, som har sympati for det grundlag, vores mange grundtvig-koldskefolkehøjskoler har arbejdet ud fra. Dermed er også sagt, at Kirkeligt Samfund er af den opfattelse, at det har afgørende betydning, at der forkyndes kristendom i det danske folk til kristenlivets vækkelse, vækst og oplysning på dåbens grund.

Man behøver ikke at bo i Elling/Strandby eller Jerup sogn for at blive medlem af Grundtvigsk Forum. For medlemskab kontaktes bestyrelsen.

Et års medlemskab, der giver adgang til alle foreningens arrangementer, koster kr. 100,-, enkeltarrangementer koster kr. 25,-

Bestyrelsen for Grundtvigsk Forum i Elling/Strandby og Jerup Sogne

Formand Bent Hansen

Rypevej 11

9970 Strandby

tlf.: 98 48 11 38 

Næstformand Anna Nørgaard

Havnefronten 32

9970 Strandby

tlf: 40 92 21 23

Kasserer Linda Mayer

Havnevej 18

9970 Strandby

tlf: 98 48 13 61

Sekretær Zenitha Nielsen

Tuenvej 6, Elling

9900 Frederikshavn

tlf.: 61 42 22 94

Bestyrelsesmedlem Kjeld Høgh Thomsen

Søndergårdsvej 9

9981 Jerup

tlf.: 98 42 89 66 / 20 14 81 28