Babysalmesang

Strandby kirke inviterer til babysalmesang under ledelse af kirke og kulturmedarbejder Heidi Højer.

Salmer for livet.

I Danmark er vi beriget med en fantastisk salmeskat. Hensigten med babysalmesang er, at lade det lille barn få del i denne skat. På den måde bliver der sået et lille frø i barnets bevidsthed, som kan ligge og vokse sig større resten af livet.

Læring gennem kroppen.

Når babysalmesang kan lade sig gøre, og oven i købet er blevet en succes mange steder, skyldes det ikke mindst, at babyer faktisk er temmelig begejstrede for vores salmeskat. Deres lydhørhed for salmernes melodier viser det.

Det er i dag alment kendt, at børn udvikler sig gennem at lytte til musik. I moderne pædagogik og hjerneforskning bliver man mere og mere opmærksom på, at læring ikke finder sted alene gennem hjernen, men lige så høj grad igennem kroppen. Derfor bruger vi også de gamle salmer til bl.a at danse. Salmerne får også en ny betydning når de bruges på denne måde. F.eks. når vi blidt vugger børnene til Thomas Laubs ”Sov sødt barnlille…..”  Her synges, danses og vugges håbet ind i det lille barn.

Kirken

Da man i Folkekirken i stigende grad er blevet opmærksom på dåbsoplæring for nybagte forældre, skal babysalmesang også ses, som et tilbud til at komme og lære kirken, kirkerummet og personalet at kende.

Undervejs i forløbet kan spørgsmål melde sig til teksten til salmerne – hvad betyder det, som vi står og synger for børnene? Det er der rig mulighed for at få en snak om efter musikseancen, når vi hygger os med en kop kaffe.

Har du lyst at deltage, så kan du tilmelde dig via denne formular

   Babysalmesang