Det er muligt at benytte Elling Sognegård, Strandby Kirkecenter eller Jerup Præstegård til kirkelige arrangementer. Reservationen skal foretages i god tid.

Elling Sognegård
Tuenvej 10a, Elling, 9900 Frederikshavn
Kontakt: Bodil Sørensen Tlf. 22 93 44 37

Strandby Kirkecenter
Strandvej 67
9970 Strandby
Kontakt: Tlf. 29 66 36 66

Jerup Præstegård
Skagensvej 435
9981 Jerup
Kontakt: René Gerrick Tlf. 28 36 09 26

Prisliste for Elling Sognegård og Strandby Kirkecenter

Kaffe og kage ved sognearrangementer: 20 kr.
Kirkefrokost / Messy Church - voksen: 30 kr.
Kirkefrokost / Messy Church - barn: gratis
Sodavand ved kirkefrokost: 10 kr.

Leje af lokaler (folkekirkelige foreninger): gratis
Leje af lokaler (ikke folkekirkelige lokale foreninger): 600 kr.
Leje lokaler ved bryllupsreception / mindesammenkomst: 2500 kr. (Uden betjening og fortæring medbragt)

Kaffe, sukker / mælk i forbindelse med leje af lokale 12 kr. pr. pers.

Leje, inkl. boller med smør ELLER kringle: 85 kr. pr. pers.
Leje, inkl. boller med smør + kringle: 95 kr. pr. pers.
Leje, inkl. boller med smør + hvid lagkage: 110 kr. pr. pers.
Leje, inkl. bordddækning, kaffe, servering, oprydning: 35 kr. pr. pers. 
Leje, inkl. kaffe + småkager, chokolade. 55 kr. pr. pers.

Kaffe ved rundvisning / udflugt, kringle + småkager: 45 kr. pr. pers.

Regulativ for Strandby Kirkecenter og Elling Sognegård

Menighedsrådet har det overordnede ansvar

  • Elling/Strandby Menighedsråd har det overordnede ansvar og træffer beslutninger om rammerne for brug af lokalerne samt drift og udlån af disse.
  • Der er ansat en servicemedarbejder til at varetage den daglige drift.

Servicemedarbejderens ansvar

  • Servicemedarbejderen fører dagligt tilsyn med lokaler, inventar og det tekniske udstyr.
  • Servicemedarbejderen står for rengøring af lokalerne.
  • Servicemedarbejderen koordinerer lokalereservationerne.
  • Servicemedarbejderen er som udgangspunkt til stede ved de folkekirkelige arrangementer.
  • Servicemedarbejder i Elling
  • Servicemedarbejder i Strandby

Lokalernes anvendelse

  • Lokalerne er primært til rådighed for møder arrangeret af menighedsråd og/eller præster, til konfirmationsundervisninger, korøvelser samt møder og sociale arrangementer.
  • Lokalerne er tillige til rådighed for folkekirkeligt arbejde i sognet og kan i øvrigt benyttes til andre kirkelige og kulturelle arrangementer samt folkeoplysning. Skriftlig ansøgning kan forlanges forelagt til menighedsrådets godkendelse.
  • Lokalerne må ikke anvendes til politiske og erhvervsmæssige møder, familiefester og andre private formål, eller i øvrigt til formål, der er uforenelig med bygningens karakter og baggrund. I tvivlstilfælde forespørges menighedsrådet.
  • Lokalerne kan lejes til begravelseskaffe og bryllupsreceptioner. Priser for leje, kaffe og kage fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.
  • Al specialudsmykning i kirke og Kirkecenteret/Sognegården er for egen regning.
  • Ved hvert arrangement orienteres servicemedarbejderen om hvem der er ansvarlig.

Den ansvarlige

  • Den ansvarlige sørger for at instrukser og regulativ følges.
  • Den ansvarlige sørger for oprydning, aflåsning samt aflevering af nøgle – alt ifølge aftale med servicemedarbejderen.

Husordenen

  • Øl, vin og alkohol må kun drikkes efter nærmere aftale med servicemedarbejderen.
  • Foldedøren må kun betjenes af servicemedarbejderen.
  • AV-midler, opvaskemaskine, stor kaffemaskine og andet teknisk udstyr må kun benyttes efter forudgående aftale med servicemedarbejderen.
  • Der må kun benyttes de fælles faciliteter og det/de lokaler som udtrykkelig er stillet til rådighed for arrangementet. Udvis hensyn til eventuelle andre arrangementer i bygningen.

Oprydning

  • Der ryddes op i de anvendte lokaler, bordene tørres af og gulvene fejes.
  • Lokalerne efterlades med samme bord- og stilleopstilling, som de blev modtaget.
  • Der ryddes op i køkkenet og brugt porcelæn vaskes op og sættes på plads.
  • Skrald samles i affaldsstativ og tømmes i affaldscontainer udenfor.
  • Evt. skader eller konstaterede mangler ved bygning og inventar skal straks meddeles servicemedarbejderen.

Aflåsning

  • Vinduer og udvendige døre skal lukkes/låses helt efter arrangementets afslutning.
  • Ethvert arrangement skal være afsluttet, så dørene kan låses senest kl. 23.00.

  Elling - Strandby og Jerup Kirker   ·   Tuenvej 10a, Elling, 9900 Frederikshavn       98 48 07 44       tar@km.dk

Kontakt