Velkommen til Strandby Kirke

Strandby kirke fremtræder helt forskelligt fra de to andre kirker i sognet.
Den er opført i 1965-66 efter tegning af arkitekt J. Blegvad, Aalborg som filialkirke til Elling kirke.

Den hastigt voksende fiskerbys befolkningstilvækst havde skabt behov for en kirke i Strandby, og meget passende er det blevet sagt om Strandby kirke, at den kunne minde lidt om en fiskekutter med sejl (taget) og styrehus (tårnet).

Kirkens historie

Strandby kirke fremtræder helt forskelligt fra de to andre kirker i sognet. Den er opført i 1965-66 efter tegning af arkitekt J. Blegvad, Aalborg som filialkirke til Elling kirke. Den hastigt voksende fiskerbys befolkningstilvækst havde skabt behov for en kirke i Strandby, og meget passende er det blevet sagt om Strandby kirke, at den kunne minde lidt om en fiskekutter med sejl (taget) og styrehus (tårnet). Arkitekten oplyser dog, at han især har været inspireret af de romanske landsbykirkers enkelhed i form og materialer. Grundformen i selve kirken er ægformet, med den spidse del af ægget mod øst, hvor alteret står. Syd for skibet findes en særskilt bygning med tårn og forskellige brugsrum. En overdækket gang forbinder de to bygninger med hinanden. Kirkens tagkonstruktion hviler på en buet limtræsbjælke, som er svunget opad mod vest. Når man står ved alteret og ser mod vest giver denne form et stærkt indtryk af stræben opad mod himlen, en stræben, der understregedes af de høje, smalle lysåbninger øverst i murværkets vestlige runding. Bygningen er opført i mursten, hvidkalket og har sort tjærepap på taget. Rundt omkring i murene findes lysåbninger strøet ligesom tilfældigt ud, og i disse sidder råglassten i forskellige farver. Bygningen er tydeligt inspireret af den franske arkitekt le Corbusiers værker.

To søstre i Strandby, Johanne og Grethe Nørgaard, skænkede en grund til opførelsen af kirken. Denne skråner mod øst, og bygningen er fint tilpaset terrænforholdene, således at bygningens stræben mod himlen understreges. Kirken er et usædvanlig vellykket eksempel på moderne kirkearkitektur, som skal ses.

Kirkens inventar

Kirken er opført med skib og kor i eet. Alteret, der består af malede mursten, er traditionelt placeret mod øst. Den eneste prydelse på alteret er et stort kors i træ og messingstager med alterlys.

Al indvendigt inventar er holdt i rene naturmaterialer, mursten, egetræ og messing.

Døbefonten er udført i eg, med kande og fad i messing.

Der hænger to skibsmodeller i kirken. Centralt over midtergangen hænger et tremastet barkskib skænket af Jørgen Olesen, Strandby, mens der ved nordvæggen hænger en model af skoleskibet Danmark, skænket af Oskar Mellergaard, Strandby.

Klokken er støbt af Gebrüder Rincker, Sinn i Tyskland og leveret via A/S De Smithske i Aalborg, som også leverede klokken til Kvissel kirke i 1919.

Lyscirklen er utrolig smuk og minder om en stjernehimmel.

Orglet er udvidet to gange.

Kirkens indretning

Den tilspidsede form, som et æg, er udtryk for anvendelsen af falsk perspektiv. Skibet ser længere ud, end det er i virkeligheden inde i kirken.

   Strandby Kirke

   Kommende begivenheder i Strandby