Menighedsplejen for Elling-Strandby og Jerup Sogne er tilknyttet Samvirkende Menighedsplejer i Danmark.

Den lokale menighedsplejes formål er på folkekirkelig grund at understøtte det diakonale (kirkeligt-sociale) arbejde til gavn for såvel enkeltpersoner som grupper (institutioner/ foreninger) i sognene.

Menighedsplejen ønsker at støtte socialt og økonomisk udsatte mennesker gennem økonomisk hjælp til sociale aktiviteter og gennem økonomisk støtte til familier eller enlige, der grundet sygdom eller af anden årsag er kommet i en betrængt økonomisk situation.  

Menighedsplejen kan søges om hjælp fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Og til jul kan der søges om julehjælp.


Menighedsplejen modtager med tak sine midler fra genbrugsbutikken ’Den grønne Elling’ samt fra gaver i øvrigt. 

Nedenfor kan downloades skemaer for forskellige typer støtte.

Alternativt kan der søges med egne ord. Skema/ ansøgning sendes til:
Sognepræst Kirsten Hansen
Vandværksvej 39
9970 Strandby
 - eller pr. mail: kirh@km.dk 

Download skemaer: