Dåben er den mest centrale begivenhed i kristenlivet.

Her indledes forholdet til den Gud, som vi kalder vores himmelske far. Og barnet indlemmes i den kristne menighed og bliver medlem af folkekirken.

Aftale om dåb

Dåb aftales i god tid med en af sognets præster (se evt. i gudstjenestelisten). Dåben finder sted ved søndagens gudstjeneste.

Der aftales også tidspunkt for en samtale med præsten, der typisk foregår hjemme hos jer. Her gennemgås dåbens forløb i kirken og dens betydning.

Barnets fulde navn oplyses til præsten samt navne og adresser på mellem to og fem faddere. Fadderne skal selv være døbte og have nået konfirmationsalderen, så man for forudsætninger for at formidle det kristne budskab til barnet. Fadderne er dåbsvidner, og skal derfor være til stede under dåben.

Forældrene og fadderne er fælles om at give barnet det tryghed, det er at vide, at det er Guds barn.

Læs mere om dåb her.

Navngivning

Børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen.

Navngivning kan ske i forbindese med dåb (se ovenfor) eller ved anmeldelse til kirkekontoret. Det sker digitalt via borger.dk.

Information om navneregler, herunder oversigt over tilladte fornavne, findes her.

Kirkekontoret kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

Dåbsklub

Er dit barn døbt i én af sognets kirker, er barnet automatisk blevet medlem af sognets dåbsklub.

Barnet vil på dåbsdagen de første 5 år modtage en hilsen fra kirken.

Derudover afholdes årligt dåbstræf for alle børn døbt i en af sognets kirker. Børn, der blev døbt for 3, 4 og 5 år siden, inviteres.

Som tilflytter kan du tilmelde dit barn dåbsklubben ved at sende en mail med oplysning om barnets navn, adresse og dåbsdato til kirkekontoret (tar@km.dk).