Indmeldelse

Ved dåb i Folkekirken, bliver den døbte medlem af Folkekirken. Man skal altså være døbt for at være medlem.

Hvis man er døbt i en anden kirke end Folkekirken i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, kan man blive optaget i Folkekirken ved henvendelse til en præst.

Personer, som har meldt sig ud, men nu ønsker genindmeldelse, kan rette henvendelse til sognepræsten, evt. ved at udfylde denne formular.

Retslige virkninger af medlemsskabet

Kun medlemmer af Folkekirken har stemme- og valgret til menighedsrådsvalg.
Medlemmer af Folkekirken betaler kirkeskat, som opkræves sammen med skatter til stat og kommune.
Medlemmer af Folkekirken har ret til kirkelig betjening af en præst i bopælssognet ved vielse og begravelse.

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af Folkekirken, sker det ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret indeholdende navn, adresse, cpr.nr., ønske om udmeldelse samt dato for udmeldelse.

Efterfølgende udstedes en ny dåbsattest med påtegning om udtræden. Kirkekontoret registrerer automatisk udmeldelsen i CPR-registret, så alle relevante myndigheder får besked.

Efter udmeldelse af Folkekirken

betaler du ikke længere kirkeskat
har du ikke længere ret til kirkelig betjening
har du ikke ret til præstelig medvirken ved din begravelse. Præsten har pligt til at respektere din udmeldelse som en
tilkendegivelse af, at du ikke ønsker, at en præst medvirker. Orientér derfor dine pårørende om dit valg.
kan du dog fortsat få dit barn døbt og blive viet, hvis din ægtefælle er folkekirkemedlem