Generelt om menighedsråd 

Menighedsrådene

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i Folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark og 99,9 % er medlem af Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for 4 år ad gangen og består af 5-15 lægmedlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Kirkelig ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

 

at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
at være forvaltningsmyndighed
at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
at beskytte kulturværdier(bygninger og anlæg)
at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Elling/Strandby
menighedsråd


Menighedsrådsmedlemmer

Jerup menighedsråd


Menighedsrådsmedlemmer

Formand 
Henrik Aaen
Tlf. 29 66 29 97
Email henrikaaen@icloud.com

Formand 
Peter Thøgersen (sognepræst)
Tlf. 98481008
Email petho@km.dk

 

Næstformand
Dorthe Sørensen
Tlf. 20 15 27 89
Email dfs@live.dk

Næstformand
Kirsten Hansen (sognepræst)
Tlf. 98483033
Email kirh@km.dk

 

Kasserer 
Mogens Horsholt
Tlf. 27 69 79 30
Email mogens1956@gmail.com

Kasserer 
Gina Hansen
Tlf. 27 50 11 58
Email gina-hansen@hotmail.com

 

Medlem
Finn Aaen
Tlf. 23 29 85 35
Email finn4b@gmail.com

 

Kirkeværge 
René Gerrick
Tlf. 28 36 09 26
Email gerrick@live.dk

 

Kontaktperson 
Carsten Qvist
Tlf. 26 70 37 20
Email qvist56@gmail.com

Kontaktperson 
Gina Hansen
Tlf. 27 50 11 58
Email gina-hansen@hotmail.com

Medlem
Asger Lyckegaard
Tlf. 60 53 03 48
aogel@turbopost.dk

Medlemmer
Ivar Husth
Tlf. 61 70 32 05
ivar.husth@yahoo.com

Kirkeværge
Lise Nielsen
Tlf. 20 66 19 75
Email lise.nielsen@mac.com

Lasse Sjøquist
Tlf. 28137973
fugl.kvist@gmail.com

Medlem
Zenita Nielsen
Tlf. 61 42 22 94
Email znitsen@gmail.com

Menighedsrådsvalg 

Sådan foregår menighedsrådsvalget

Hver fjerde år afholdes der menighedsrådsvalg i alle landets sogne. I Elling sogn har det gennem mange år været sådan at det foregår ved et afstemningsvalg, idet der har været opstillet kandidater på flere forskellige lister. I langt de fleste sogne foregår menighedsvalget dog ligesom i Jerup sogn, hvor der har været aftalevalg i mange år, dvs. at det lykkes at samle alle kandidater på én fælles liste og dermed aflyses afstemningsvalget.

Hvilke arbejdsopgaver har menighedsrådet?

De faster opgaver omfatter visioner og arbejde med kirkens liv og vækst (herunder bl.a. gudstjenester, børne-, ungdoms- og ældrearbejde og kirkebladet), ansættelse og ledelse af kirkens ansatte (dog ikke præsterne), administration af kirkens ejendom samt budget og regnskab.

Derudover kan menighedsrådet være med til at bestemme hvordan pengene skal bruges, det kan være indkøb af f.eks. nye salmebøger, det kan være sogneudflugter, børnekirke eller helt nye tiltag.

Der er ikke et krav om et bestemt antal timer, menighedsrådet aftaler selv, hvor ofte de vil mødes og hvem der gør hvad.

Hvorfor sidde i menighedsråd - og hvad giver det at være med?

”At være med i menighedsrådet er spændende, fordi jeg får indblik i hvad der rører sig i det kirkelige sogneliv og fordi jeg kan være med til at sætte nye tiltag i gang.”

”At være medlem af et menighedsråd – der skal man være med til at træffe mange beslutninger på den ene og anden måde, man skal skabe gode kår for menigheden og for de ansatte. Jeg håber, at der er nogle der vil stille op til det kommende menighedsrådsvalg.”

”For mig er menighedsrådsarbejdet meget spændende, det strækker sig lige fra hygge eftermiddage, sogneeftermiddage/-aftener, Skt. Hans aften, deltagelse i at få et Kirkecenter i Strandby samt en ny breddre låge og indgang til Elling Kirke og meget mere. Virkelig værdifuldt at være med til at præge, at det er et levende sogn vi bor i.”

”Det har været - og er – meget spændende, at vi i år har fået Strandby Kirkecenter, hvor der er mulighed for mange forskellige kirkelige aktiviteter. Arbejdet som kontaktperson er spændende og ”tidskrævende”. Vi er så heldige, at vi her i sognet har en fantastisk dejlig og positiv medarbejderstab.”

"Jeg sidder i menighedsrådet"

    • fordi jeg gerne vil være med til at skabe rammen for et levende og rummeligt kristent fællesskab, hvor der er godt at være,
    • for at være med til at skabe en spændende og levende folkekirke med plads til alle, der ønsker det
    • fordi jeg ønsker, gennem mangfoldighed, at se og skabe mulighed for kirkens liv og vækst
    • for at være en kirke på vej ud til hele sognet"

Overvejer du at stille op som kandidat?

I Elling/Strandby menighedsråd er der 8 medlemmer og i Jerup menighedsråd er der 5 medlemmer og derudover sidder sognets præster med i begge menighedsråd.

 

   Kommende menighedsrådsmøder