Ansøgning om navneændring sker digitalt på borger.dk.

For de fleste navneændringer opkræves gebyr. Anmodning om navneændring kan ikke behandles, før der er betalt.

Bemærk, at gebyret ikke kan tilbagebetales, hvis anmodningen om navneændring ikke kan imødekommes. Det er altså ansøgerens ansvar at sørge for, at det navn, der søges om, er tilladt.

Visse navneændringer i forbindelse med vielse er dog gebyrfrie. Information om gebyrer findes her.

På Ankestyrelsens hjemmeside findes information om gældende navneregler.

Evt. spørgsmål kan rettes til kirkekontoret

  Elling - Strandby og Jerup Kirker   ·   Tuenvej 10a, Elling, 9900 Frederikshavn       98 48 07 44       tar@km.dk

Kontakt