Folkekirkemedlemmer er knyttet til det sogn, hvor de bor. Som medlem af Folkekirken har man ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.

Det er imidlertid muligt at løse sognebånd til en præst i et andet sogn.

Sognebåndsløsning

Sognebåndsløsningen sker ved udfyldelse af en blanket, hvor man skriver under på sit ønske om at slutte sig til en anden præst, og hvor præsten skriver under på, at han er villig til at modtage den pågældende som sognebåndsløser.

Blanketten findes her, og sendes til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.

Ved sognebåndsløsning skal man desuden tage stilling til, om man ønsker at få stemme- og valgret til menighedsrådet i sognebåndsløsningssognet (Elling Sogn eller Jerup Sogn) i stedet for bopælssognet.

Ophør af sognebåndsløsning

Sognebåndsløseren kan anmelde at sognebåndet ophører, og præsten kan under visse omstændigheder opsige sognebåndet.

Flytter præsten til et andet sogn, bortfalder sognebåndsløsningerne til den pågældende præst.

Yderligere oplysninger om sognebåndsløsning findes her.

Henvendelse kan ske til kirkekontoret